ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
         ZARZĄD ODDZIAŁU W JANOWIE
NIE MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ MySQL