alt
alt
KLUB   ANTYMOBBINGOWY

Od 25 marca 2004 r.
przy ŚLĄSKIM OKRĘGU ZNP w KATOWICACH
działa KLUB ANTYMOBBINGOWY
Celem klubu jest:

Podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i skutecznej walki
              z mobbingiem rozumianym, jako przemoc psychiczna w pracy.
Nagłaśnianie problemu mobbingu, pokazywanie skutków               
ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych tego zjawiska.
Pomoc osobom zagrożonym, poddawanym mobbingowi oraz ofiarom   
mobbingu.
Prowadzenie działalności mediacyjnej.
40–015 Katowice
ul. Starowiejska 11
tel.605 520 011
          
              
www.slok.znp.edu.pl                    

e-mail mobclubznp@znp.edu.pl
alt
ŚLĄSKI OKRĘG ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA
POLSKIEGO
alt
MENU: