ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
         ZARZĄD ODDZIAŁU W JANOWIE
Tu można pobrać tekst statutu
statutZNP.doc
statutZNP.odt
lokalizacja
2016-06-24 01:54:15 呕yczenia prezesa Okr臋gu 艢l膮skiego ZNP na zako艅czenie roku szkolnego 2015/2016
23 czerwca 2016

KOLE呕ANKI I KOLEDZY !

Ko艅czy si臋 trudny rok szkolny 2015 / 2016. Jeste艣my pe艂ni obaw i niepewno艣ci. Nie wiemy, co w艂a艣ciwie czeka nas po wakacjach. O艣wiata wymaga spokoju, stabilizacji, a tego nam brakuje.

Z okazji zako艅czenia roku szkolnego, u progu wakacji, dzi臋kuj臋 wszystkim cz艂onkom Zwi膮zku Nauczycielstwa Polskiego za kolejny rok wyt臋偶onej pracy.

Dzi臋kuj臋 nauczycielom za prac臋 pedagogiczn膮 i wychowawcz膮 w szko艂ach, przedszkolach i plac贸wkach o艣wiatowych. Pracy trudnej, wymagaj膮cej po艣wi臋cenia i pasji, tw贸rczego podej艣cia do problem贸w uczennic i uczni贸w.

Podzi臋kowania kieruj臋 r贸wnie偶 do pracownik贸w szkolnej administracji i obs艂ugi, za ich prac臋 oraz dba艂o艣膰 o sprawne funkcjonowanie szko艂y.

Natomiast wszystkim dzia艂aj膮cym w strukturach Zwi膮zku Nauczycielstwa Polskiego dzi臋kuj臋 za aktywno艣膰 na rzecz cz艂onk贸w ZNP i ca艂ej naszej organizacji. Dzi臋kuj臋 za odwa偶ne podejmowanie dzia艂a艅 w obronie polskiej publicznej edukacji, w obronie miejsc pracy i poszanowania prawa, za dzia艂ania w trosce o godno艣膰 i w艂a艣ciwy status zawodowy nauczycieli oraz pracownik贸w niepedagogicznych, za aktywne wype艂nianie zada艅 statutowych naszego Zwi膮zku.

Nie wiemy, jakie jeszcze przed nami trudne decyzje i dzia艂ania, jakie czekaj膮 nas wyzwania. Dlatego, mimo wakacji, 艣led藕my informacje, sprawdzajmy, co nas czeka, w jakiej rzeczywisto艣ci o艣wiatowej b臋dziemy pracowa膰 i dzia艂a膰 w nowym roku szkolnym.

U progu wakacji 偶ycz臋 Wam, Kole偶anki i Koledzy, mimo wszystko, udanego odpoczynku, nabrania si艂 i energii do nowych wyzwa艅.

呕ycz臋 weso艂ych, s艂onecznych i bezpiecznych wakacji, wiele u艣miechu i zdrowia.

Jadwiga Aleksandra Rezler

Prezes Okr臋gu 艢l膮skiego ZNP

2016-05-17 01:15:10 IV OG脫LNOPOLSKI JURAJSKI RAJD PIESZY " T臉CZOWY PSTR膭G"
IV OG脫LNOPOLSKI JURAJSKI RAJD PIESZY 鈥 T臉CZOWY PSTR膭G鈥

1.Organizator: Zarz膮d Oddzia艂u ZNP w Janowie; 42-253 Jan贸w ul. Szkolna 2 e- mail: janow@znp.edu.pl osoba odpowiedzialna: Radziejowska Maja; tel. kom: 605 520 011 VPN 511

2. Cel rajdu: 鈥 Poznawanie przepi臋knych zak膮tk贸w Janowa, Z艂otego Potoku i okolic; 鈥 Integracja cz艂onk贸w ZNP 鈥 Aktywizacja os贸b starszych; 鈥 Promowanie w艣r贸d cz艂onk贸w ZNP pieszych w臋dr贸wek jako prozdrowotnej formy sp臋dzania czasu wolnego; 鈥 Promocja szlak贸w turystycznych okolic Janowa i Z艂otego Potoku;

3. Termin: 4 czerwiec 2016r.

4. Trasy:

1. Nadle艣nictwo Z艂oty Potok- Dworek Zygmunta Krasi艅skiego, Pa艂ac Raczy艅skich w Z艂otym Potoku- Dolina Wiercicy 鈥 Pstr膮garnia- 殴r贸d艂a- Brama Twardowskiego- Diabelskie Mosty- Zamek Ostr臋偶nik, powr贸t autokarem do Jurajskiego Grodu w Piasku- zako艅czenie rajdu. 2. Nadle艣nictwo Z艂oty Potok- Dworek Zygmunta Krasi艅skiego, Pa艂ac Raczy艅skich w Z艂otym Potoku- Aleja Lipowa- Ko艣ci贸艂 w Z艂otym Potoku- Amerykan- Grota Nied藕wiedzia- Pstr膮garnia- 殴r贸d艂a- Brama Twardowskiego- powr贸t autokarem do Jurajskiego Grodu w Piasku- zako艅czenie rajdu.( TRASA DLA EMERYT脫W) ( TRASY RAJDU MOG膭 ULEC ZMIANIE)

5. Zbi贸rka uczestnik贸w: Nadle艣nictwo Z艂oty Potok; ul. Ko艣ciuszki 2 o godz. 10.00 Zako艅czenie rajdu ok. 18.00

6. Warunki uczestnictwa: 鈥 Przes艂anie zg艂oszenia grupy, os贸b na adres e- mail: janow@znp.edu.pl lub telefonicznie 605 520 011 do 29 maja 2016

鈥 Wpisowe 鈥 22 z艂. od osoby, p艂atne do 29 maja 2016r na konto: KBS O/ Niegowa F/ Jan贸w 71 8591 0007 0330 0925 0185 0001 z dopiskiem rajd/ ilo艣膰 os贸b

鈥 Dojazd na miejsce zbi贸rki pokrywaj膮 uczestnicy.

7. W programie : konkurs wiedzy o Janowie i okolicach, wsp贸lne ognisko ( znaczek, kie艂baski i nap贸j w cenie wpisowego) , i inne atrakcje.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

2016-04-14 12:44:59 Pensje nauczycieli z bud偶etu
Marsza艂ek Sejmu zarejestrowa艂 Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popieraj膮cy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz膮du terytorialnego oraz niekt贸rych innych ustaw. Zarejestrowanie Obywatelskiego Komitetu oznacza rozpocz臋cie zbierania podpis贸w pod projektem, gwarantuj膮cym wyp艂at臋 nauczycielskich wynagrodze艅 z bud偶etu pa艅stwa, a nie jak to jest obecnie - z subwencji o艣wiatowej, kt贸r膮 dysponuj膮 samorz膮dy.

Aby pos艂owie zaj臋li si臋 spraw膮 w Sejmie, ustaw臋 powinno poprze膰 swoimi podpisami co najmniej 100 tys. os贸b. Mamy na to czas do 8 czerwca!

Co chcemy zmieni膰?

Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustaw臋 o dochodach JST, ustaw臋 o systemie o艣wiaty oraz ustaw臋 Karta Nauczyciela.

Dotyczy wynagrodze艅 nauczycieli pracuj膮cych w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez jednostki samorz膮du terytorialnego.

Proponowane zmiany oznaczaj膮, 偶e 艣rodki przeznaczone na 艣rednie wynagrodzenia nauczycieli szk贸艂, przedszkoli i innych plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie - gwarantowane s膮 przez pa艅stwo w bud偶ecie i przekazywane samorz膮dom w formie dotacji celowej.

Samorz膮dy nadal b臋d膮 otrzymywa膰 subwencj臋 na realizacj臋 pozosta艂ych zada艅 o艣wiatowych, a ich kompetencje w zakresie kszta艂towania wynagrodze艅 nauczycieli nie ulegn膮 zmianie.

Dlaczego?

Wyp艂acanie nauczycielskich wynagrodze艅 z bud偶etu pa艅stwa odci膮偶y finansowo gminy, a dost臋p do publicznej szko艂y nie b臋dzie ju偶 zale偶a艂 od zamo偶no艣ci organu prowadz膮cego, czyli samorz膮du.

Wed艂ug ZNP, obecny system finansowania o艣wiaty prowadzi do przekazywania publicznych, samorz膮dowych szk贸艂 w r臋ce fundacji i stowarzysze艅. W ten spos贸b dokonuje si臋 prywatyzacja szk贸艂, a nauczyciele trac膮 uprawnienia wynikaj膮ce z Karty.

Chcemy 鈥瀙rzywr贸cenia odpowiedzialno艣ci pa艅stwa polskiego za utrzymanie godno艣ci zawodu nauczyciela jako zawodu charakteryzuj膮cego si臋 cech膮 zaufania spo艂ecznego. W szczeg贸lno艣ci odpowiedzialno艣膰 pa艅stwa polskiego dotyczy膰 ma kwestii 藕r贸de艂 finansowania wynagrodze艅 nauczycielskich鈥.

Gdzie mo偶na sk艂ada膰 podpisy?

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ma swoj膮 siedzib臋 w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8.

Projekt jest udost臋pniony do wgl膮du pod adresami Okr臋g贸w ZNP.

Pod projektem mo偶na si臋 podpisa膰 przede wszystkim w ogniwach Zwi膮zku Nauczycielstwa Polskiego na terenie ca艂ego kraju.

Podpisy zbieramy do 8 czerwca.

Dzisiaj jest środa, 27 lipca 2016 r. 209 dzień roku.

Jesteś  10961 odwiedzającym tę strone.