ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
         ZARZĄD ODDZIAŁU W JANOWIE
Tu można pobrać tekst statutu
statutZNP.doc
statutZNP.odt
lokalizacja
2016-04-14 12:44:59 Pensje nauczycieli z bud偶etu
Marsza艂ek Sejmu zarejestrowa艂 Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popieraj膮cy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz膮du terytorialnego oraz niekt贸rych innych ustaw. Zarejestrowanie Obywatelskiego Komitetu oznacza rozpocz臋cie zbierania podpis贸w pod projektem, gwarantuj膮cym wyp艂at臋 nauczycielskich wynagrodze艅 z bud偶etu pa艅stwa, a nie jak to jest obecnie - z subwencji o艣wiatowej, kt贸r膮 dysponuj膮 samorz膮dy.

Aby pos艂owie zaj臋li si臋 spraw膮 w Sejmie, ustaw臋 powinno poprze膰 swoimi podpisami co najmniej 100 tys. os贸b. Mamy na to czas do 8 czerwca!

Co chcemy zmieni膰?

Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustaw臋 o dochodach JST, ustaw臋 o systemie o艣wiaty oraz ustaw臋 Karta Nauczyciela.

Dotyczy wynagrodze艅 nauczycieli pracuj膮cych w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez jednostki samorz膮du terytorialnego.

Proponowane zmiany oznaczaj膮, 偶e 艣rodki przeznaczone na 艣rednie wynagrodzenia nauczycieli szk贸艂, przedszkoli i innych plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie - gwarantowane s膮 przez pa艅stwo w bud偶ecie i przekazywane samorz膮dom w formie dotacji celowej.

Samorz膮dy nadal b臋d膮 otrzymywa膰 subwencj臋 na realizacj臋 pozosta艂ych zada艅 o艣wiatowych, a ich kompetencje w zakresie kszta艂towania wynagrodze艅 nauczycieli nie ulegn膮 zmianie.

Dlaczego?

Wyp艂acanie nauczycielskich wynagrodze艅 z bud偶etu pa艅stwa odci膮偶y finansowo gminy, a dost臋p do publicznej szko艂y nie b臋dzie ju偶 zale偶a艂 od zamo偶no艣ci organu prowadz膮cego, czyli samorz膮du.

Wed艂ug ZNP, obecny system finansowania o艣wiaty prowadzi do przekazywania publicznych, samorz膮dowych szk贸艂 w r臋ce fundacji i stowarzysze艅. W ten spos贸b dokonuje si臋 prywatyzacja szk贸艂, a nauczyciele trac膮 uprawnienia wynikaj膮ce z Karty.

Chcemy 鈥瀙rzywr贸cenia odpowiedzialno艣ci pa艅stwa polskiego za utrzymanie godno艣ci zawodu nauczyciela jako zawodu charakteryzuj膮cego si臋 cech膮 zaufania spo艂ecznego. W szczeg贸lno艣ci odpowiedzialno艣膰 pa艅stwa polskiego dotyczy膰 ma kwestii 藕r贸de艂 finansowania wynagrodze艅 nauczycielskich鈥.

Gdzie mo偶na sk艂ada膰 podpisy?

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ma swoj膮 siedzib臋 w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8.

Projekt jest udost臋pniony do wgl膮du pod adresami Okr臋g贸w ZNP.

Pod projektem mo偶na si臋 podpisa膰 przede wszystkim w ogniwach Zwi膮zku Nauczycielstwa Polskiego na terenie ca艂ego kraju.

Podpisy zbieramy do 8 czerwca.

2016-04-14 12:53:29 Pensje nauczycieli z bud偶etu
2016-03-23 09:56:05 List ZNP do MEN
ZNP wnosi o podj臋cie przez Pani膮 Minister dzia艂a艅, maj膮cych na celu zapobie偶enie sytuacji, w kt贸rej na pracownik贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, bez ich zgody wyra偶onej w stosowanej umowie, zostan膮 na艂o偶one obowi膮zki zwi膮zane z przyjmowaniem wniosk贸w (500 plus) o ustalenie prawa i wyp艂at臋 艣wiadczenia wychowawczego oraz prowadzeniem post臋powa艅 w sprawach o 艣wiadczenia wychowawcze.

Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

w zwi膮zku z nap艂ywaj膮cymi do ZNP informacjami o dzia艂aniach niekt贸rych jednostek samorz膮du terytorialnego, polegaj膮cych na zamiarze na艂o偶eniu na szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe obowi膮zku przyjmowania wniosk贸w o ustalenie prawa i wyp艂at臋 艣wiadczenia wychowawczego, gwarantowanego ustaw膮 z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci (tzw. program rodzina 500 plus), ZNP przedstawia poni偶sze uwagi:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci wnioski o ustalenie prawa do 艣wiadczenia wychowawczego sk艂ada si臋 w urz臋dzie gminy lub miasta w formie pisemnej albo za pomoc膮 system贸w informatycznych. Ustawa nie przewiduje mo偶liwo艣ci wprowadzenia przez gmin臋 (miasto) rozwi膮zania polegaj膮cego na wskazaniu innych ni偶 urz膮d miasta miejsc, jako miejsca sk艂adania wniosk贸w.

2. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci, prezydent miasta (w贸jt, burmistrz) mo偶e upowa偶ni膰 dyrektora szko艂y, a na wniosek tego dyrektora tak偶e inn膮 dowoln膮 osob臋 (np. pracownika szko艂y), do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach o 艣wiadczenia wychowawcze oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. Sam fakt upowa偶nienia dyrektora szko艂y lub innego pracownika szko艂y nie nak艂ada na te osoby obowi膮zku przyjmowania wniosk贸w, prowadzenia post臋powa艅 w sprawach o 艣wiadczenia wychowawcze oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. Do tego, aby taki obowi膮zek powsta艂 konieczne jest zawarcie z dyrektorem szko艂y lub innym pracownikiem szko艂y stosownej umowy. Zar贸wno dyrektor, jak i pracownicy szko艂y mog膮 odm贸wi膰 podpisania takiej umowy.

3. Dyrektor oraz pracownicy szk贸艂 nie mog膮 przyjmowa膰 wniosk贸w i prowadzi膰 post臋powa艅 w sprawach o 艣wiadczenia wychowawcze oraz wydawa膰 w tych sprawach decyzji w ramach stosunk贸w pracy zawartych ze szko艂ami. Szko艂y s膮 podmiotami systemu o艣wiaty, kt贸rych zadania zosta艂y 艣ci艣le okre艣lone w ustawie z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty. W艣r贸d tych zada艅 brak jest zadania polegaj膮cego na przyjmowaniu wniosk贸w o ustalenie prawa i wyp艂at臋 艣wiadczenia wychowawczego, prowadzeniu post臋powa艅 w sprawach o 艣wiadczenia wychowawcze oraz wydawaniu w tych sprawach decyzji. Tak偶e ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci nie na艂o偶y艂a tego rodzaju zadania na szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 i 4 w zw. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci gminy otrzymaj膮 z bud偶etu pa艅stwa dotacj臋 celow膮 na pokrycie koszt贸w obs艂ugi przyznawania 艣wiadcze艅 wychowawczych w wysoko艣ci 1,5% dotacji otrzymywanej na 艣wiadczenia wychowawcze. Art. 52 przedmiotowej ustawy, wyj膮tkowo w roku 2016 ustali艂 t臋 wysoko艣膰 na poziomie 2% dotacji otrzymywanej na 艣wiadczenia wychowawcze, co daje kwot臋 ok. 340 mln z艂. Ustawodawca zabezpieczy艂 wi臋c w dochodach j.s.t. (przynajmniej teoretycznie) 艣rodki na wynagrodzenia dla os贸b, kt贸re zobowi膮偶膮 si臋 w 2016 r. do przyjmowania wniosk贸w, prowadzenia post臋powa艅 w sprawach o 艣wiadczenia wychowawcze oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

Maj膮c na uwadze powy偶sze, Zwi膮zek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o pilne podj臋cie przez Pani膮 Minister dzia艂a艅, maj膮cych na celu zapobie偶enie sytuacji, w kt贸rej:

1) na pracownik贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, bez ich zgody wyra偶onej w stosowanej umowie, zostan膮 na艂o偶one obowi膮zki zwi膮zane z przyjmowaniem wniosk贸w o ustalenie prawa i wyp艂at臋 艣wiadczenia wychowawczego oraz prowadzeniem post臋powa艅 w sprawach o 艣wiadczenia wychowawcze,

2) pracownicy szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych b臋d膮 wykonywa膰 obowi膮zki, o kt贸rych mowa w pkt 1, w czasie, w kt贸rym winni 艣wiadczy膰 prac臋 na rzecz szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, a wi臋c kosztem swych podstawowych obowi膮zk贸w,

3) wynagrodzenie z tytu艂u wykonywania obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w pkt 1, b臋dzie finansowane ze 艣rodk贸w zagwarantowanych w planach finansowych na pokrycie koszt贸w funkcjonowania szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych.

Z powa偶aniem,

S艂awomir Broniarz/-/

Dzisiaj jest wtorek, 03 maja 2016 r. 124 dzień roku.

Jesteś  10395 odwiedzającym tę strone.