ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
         ZARZĄD ODDZIAŁU W JANOWIE
Tu można pobrać tekst statutu
statutZNP.doc
statutZNP.odt
lokalizacja
2021-04-01 05:02:39 呕yczenia 艣wiateczne
Zdrowych, pogodnych 艢wi膮t Wielkanocnych pe艂nych wiary, nadziei i mi艂o艣ci.

Radosnego, wiosennego nastroju.

Serdecznych spotka艅 w gronie rodziny i w艣r贸d przyjaci贸艂 oraz weso艂ego Aleluja

偶yczy

Zarz膮d Oddzia艂u ZNP w Janowie

2021-01-17 03:50:42 PETYCJA: Szczepmy nauczycieli wraz z seniorami 70+
Prof. Dariusz Jemielniak w specjalnej petycji do prezydenta i rz膮du wnioskuje o przyspieszenie terminu szczepie艅 nauczycieli. Petycja jest dost臋pna online na stronie ZG ZNP

Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministr贸w

Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia

Pan prof. dr hab. Robert Flisiak, doradca premiera ds. epidemii COVID-19

Zwracamy si臋 z piln膮 pro艣b膮 o szczepienie nauczycieli jednocze艣nie z grup膮 senior贸w 70+ z powod贸w medycznych, spo艂ecznych i ekonomicznych, z kt贸rych ka偶dy z osobna powinien by膰 wystarczaj膮cy do takiej decyzji.

Powody medyczne: Prof. Flisiak zauwa偶y艂, 偶e 鈥渨 walce z COVID-19 nie mo偶emy kierowa膰 si臋 strachem grup zawodowych, tylko wiedz膮 i rozs膮dkiem鈥. Zgadzamy si臋 z t膮 opini膮 i zwracamy uwag臋 na dane:

鈥 w krajach zachodnich nauczyciele zara偶aj膮 si臋 prawie czterokrotnie cz臋艣ciej ni偶 艣rednia w populacji. W Polsce jest to prawdopodobnie wi臋cej z uwagi na praktyk臋 艂膮czenia cz臋艣ci etat贸w i cz臋st膮 prac臋 w kilku szko艂ach, ale przyjmujemy konserwatywny mno藕nik x4,

鈥 samodzielni, sprawni, mieszkaj膮cy osobno, niepracuj膮cy seniorzy poni偶ej 80. roku 偶ycia mog膮 si臋 izolowa膰 w stopniu, kt贸ry redukuje ich prawdopodobie艅stwo zaka偶enia co najmniej kilku, a cz臋sto kilkunastokrotnie wzgl臋dem 艣redniej w populacji, ale przyjmujemy konserwatywny mno偶nik x9, co oznacza, 偶e prawdopodobie艅stwo zaka偶enia mo偶e by膰 dla nich ni偶sze trzydziestosze艣ciokrotnie ni偶 dla nauczycieli,

鈥 prawdopodobie艅stwo zgonu w razie zara偶enia osoby w wieku 70-75 lat wynosi 9,2 proc., natomiast osoby w wieku 40-50 lat 0,3 proc. (艣rednia wieku nauczycieli to 44 lata), zatem jest ni偶sze trzydziestokrotnie.

Z powy偶szych danych wynika, 偶e realne zagro偶enie 艣mierci膮 dla nauczycieli mo偶e by膰 po prostu statystycznie wi臋ksze ni偶 dla opisanej grupy senior贸w, a przynajmniej podobne. Co wi臋cej, o ile seniorzy mog膮 cz臋sto podejmowa膰 kroki, aby si臋 skutecznie izolowa膰 od otoczenia, w przypadku nauczycieli jest to niemo偶liwe z racji specyfiki wykonywanej przez nich pracy.

Nie postulujemy jednak preferencji dla nauczycieli, a jedynie szczepienie ich r贸wnolegle z grup膮 70+.

Niezale偶nie od powod贸w medycznych, za szczepieniem w takim trybie nauczycieli przemawiaj膮 tak偶e wzgl臋dy spo艂eczne i ekonomiczne:

Powody spo艂eczne: W maju realizowane b臋d膮 egzaminy maturalne oraz egzaminy 贸smoklasist贸w. W czerwcu sesje egzaminacyjne na uczelniach. Bior膮c pod uwag臋, 偶e do uzyskania pe艂nej mo偶liwej odporno艣ci potrzebnych jest kilka tygodni od drugiej dawki szczepionki, a pomi臋dzy dawkami szczepionki r贸wnie偶 wyst臋puj膮 3-4 tygodnie przerwy w zale偶no艣ci od preparatu, oznacza to, 偶e szczepienia nauczycieli powinny si臋 zako艅czy膰, a nie rozpocz膮膰 na pocz膮tku kwietnia. Je偶eli w tym terminie nauczyciele nie zostan膮 zaszczepieni, prawdopodobne s膮 znacz膮ce zak艂贸cenia wa偶nych egzamin贸w.

Co wi臋cej, obecnie trwaj膮cy etap nauki zdalnej, wyj膮wszy klasy I-III, ma bardzo negatywny wp艂yw na edukacj臋 i socjalizacj臋. Je偶eli edukacja zdalna potrwa do czerwca, doprowadzimy do tego, 偶e ca艂e pokolenia strac膮 p贸艂tora roku normalnej edukacji, co jest szkod膮 nieodwracaln膮. Istotna cz臋艣膰 kszta艂c膮cych si臋 dozna tak偶e nieproporcjonalnie du偶ych szk贸d psychospo艂ecznych, trac膮c mo偶liwo艣膰 rozwoju kompetencji spo艂ecznych w kluczowym okresie rozwojowym. Drog膮 do ratowania roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 nie s膮 jednorazowe czy powtarzalne testy nauczycieli, tylko umo偶liwienie im szczepie艅.

Senior贸w 60+ jest w Polsce ok. 5,8 miliona, tymczasem nauczycieli przedszkolnych, szkolnych i akademickich jest ok. 677 tys. Wynika z tego, 偶e szczepienie nauczycieli r贸wnolegle do grupy 70+ w niewielkim proporcjonalnie stopniu odbije si臋 na tempie ca艂ego procesu. Umo偶liwi natomiast sprawne zaszczepienie WSZYSTKICH ch臋tnych nauczycieli do ko艅ca marca, co jest kluczowe dla uratowania cz臋艣ci roku szkolnego i akademickiego.

Za takim dzia艂aniem przemawiaj膮 tak偶e wzgl臋dy ekonomiczne:

Powody ekonomiczne: Normalne funkcjonowanie jednej czwartej os贸b mieszkaj膮cych w Polsce jest uzale偶nione od tego, czy edukacja realizowana jest w trybie stacjonarnym, czy nie: to 6 milion贸w ucz膮cych si臋 oraz przynajmniej jedno z rodzic贸w 3 milion贸w dzieci szk贸艂 podstawowych.

Uruchomienie plac贸wek edukacyjnych po zaszczepieniu nauczycieli b臋dzie mia艂o istotny i pozytywny wp艂yw na gospodark臋. Ju偶 obecnie wida膰 skutki recesji pandemicznej, a umo偶liwienie normalnej pracy rodzicom ma istotny wp艂yw na mo偶liwo艣膰 jej redukcji.

Szczepienie nauczycieli powinno by膰 ponadpartyjnym priorytetem. Zwracamy tak偶e uwag臋, 偶e szczepienie nauczycieli wraz z grup膮 senior贸w zosta艂o zaakceptowane w Niemczech, a w Wielkiej Brytanii trwa w tej kwestii dyskusja parlamentarna.

Z powy偶szych powod贸w apelujemy do Pan贸w o piln膮 zmian臋 programu szczepie艅 tak, aby nauczyciele szczepieni byli r贸wnolegle z grup膮 70+.

Dariusz Jemielniak

2020-12-08 06:13:21 Walczymy o podwy偶ki dla nauczycieli w Senacie!
W czwartek, 10.12.2020 r. odb臋dzie si臋 w Senacie posiedzenie Komisji Bud偶etu i Finans贸w Publicznych dotycz膮ce projektu ustawy bud偶etowej na 2021 rok.

Podczas posiedzenia senackiej komisji przedstawiciel ZNP zg艂osi poprawki dotycz膮ce:

zwi臋kszenia 艣rodk贸w finansowych na fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych, fundusz nagr贸d i doskonalenia nauczycieli (kt贸re Sejm wcze艣niej zmniejszy艂), a tak偶e zg艂osi projekt zapisu dotycz膮cy wzrostu wynagrodze艅 nauczycieli w przysz艂ym roku!

W bud偶ecie pa艅stwa na 2021 r. rz膮d nie zabezpieczy艂 偶adnych pieni臋dzy na podwy偶ki dla nauczycieli. Alarmowali艣my o tym w opinii do projektu ustawy bud偶etowej na przysz艂y rok.

Zgodnie z projektem, w 2021 r. subwencja o艣wiatowa, z kt贸rej samorz膮dy wyp艂acaj膮 nauczycielom wynagrodzenia, wzro艣nie z 49,8 do nieco ponad 52 mld z艂, czyli o 4,4 proc. Dodatkowe pieni膮dze wystarcz膮 jedynie na sfinansowanie przechodz膮cych na nast臋pny rok koszt贸w tegorocznej, wrze艣niowej podwy偶ki.

Kluczowa dla nauczycielskich wynagrodze艅 jest zapisana w projekcie bud偶etu kwota bazowa dla nauczycieli. To na jej podstawie oblicza si臋 wynagrodzenie przys艂uguj膮ce nauczycielom na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego. Zgodnie z rz膮dowym projektem, kwota bazowa ma wynie艣膰 w 2021 r. 3537,80 z艂, czyli na tym samym poziomie, co obecnie.